pomníček na místě zastřelení partyzána Františka Behounka v lokalitě strhaná hráz - stav před údržbou

pomníček na místě zastřelení partyzána Františka Behounka v lokalitě strhaná hráz - stav před údržbou