Příběhy partyzánů

Leonid Jefremovič Železňak - komisař partyzánského oddílu JERMAK 
Narozen 10.10.1923 Děrevok, Ljubaševskaja oblast, Volyň, Ukrajina 
Popraven 16.4.1945 Brno, Kounicovy koleje

Leonid pocházel ze židovské rodiny, jeho obec byla za války vypálena a nikdo z jeho rodiny nepřežil, byli odsunuti do koncentračního tábora kde jeho rodiče a 3 bratři zahynuli. Leonidovi se podařilo z tábora uprchnout a vstoupit do partyzánského oddílu KIROV. Před válkou obec náležela do Polska, Leonid hovořil tedy nejen ukrajinsky, ale také polsky, rusky a částečně německy. V oddíle bojoval společně s dalšími budoucími členy výsadku Jermak (Chlud, Petrovskij, Žukov). Pro svoje jazykové předpoklady působil často jako rozvědčík, později jako velitel čety minérů. Za bojovou činnost v oddíle Kirov byl vyznamenán Řádem rudé hvězdy a Řádem velké vlastenecké války. Dokonce byl navržen na k udělení nejvyššího vyznamenání, titulu hrdina SSSR, návrh ale nebyl pravděpodobně pro jeho židovský původ realizován. Po spojení jeho oddílu s jednotkami Rudé armády se dne 16.8.1944 přihlásil znovu dobrovolně k plnění úkolu v týlu nepřítele. 
Po sformování oddílu byl jmenován zástupcem velitele a komisařem oddílu JERMAK, se kterým byl vysazen v noci na 1.10.1944 na území bývalého Československa u obce Račice na Vyškovsku. Po vysazení se oddíl věnoval organizátorské a diverzní činnosti. Dne 26.2.1945 byl po zradě Leonid Železňak po boji zajat v hájence u obce Šerkovice. Byl vězněn a vyslýchán ve věznici zřízené v Kounicových kolejích v Brně, při výsleších byl mučen a celou dobu věznění připoután ke kovové posteli. Přes toto připoutání se mu podařilo vyrýt na zadní stranu skříně 3 vzkazy. 
Leonid Jefremovič Železňak byl popraven dne 16.4.1945, zastřelili jej ranou do týla na hromadě písku v Kounicových kolejích den před útěkem gestapa z Brna. Pozůstatky byly pohřbeny na Ústředním hřbitově v Brně.

Zdroj: Partyzánské portréty, V.Žampach