Trasy pochodu 2020

26.05.2020 23:05

Doplněné mapy tras pochodů, včeně profilů tras. Doplněn popis hlavní trasy pochodu.