Výroční odznak Jermak

26.06.2014 09:25

Ke 40. výročí Okresní výbor Svazu protifašistických bojovníků ve Vyškově vydal odznak skupiny Jermak. V letošním roce jsme se rozhodli ve spolupráci se sdružením Červené barety a firmou SM Parapresent vydat odznak k 70. výročí vysazení skupiny, který bude vycházet z původního odznaku a bude doplněn číslovkou 70. Každý odznak bude číslován a bude k němu průkazka na jméno majitele.

Odznak bude k zakoupení přímo na pochodu za 150 Kč.